Yeni TTK'ya Uygun Site

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girdi. Yapılan son değişikliklere göre bağımsız denetime tabi tüm sermaye şirketleri web sitesi yapmak zorunda.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya “bilgi toplumu” hizmetlerine özgülemeyen şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Küçük ölçekli işletmelere ise internet sitesi kurmaları için 1 yıl süre verilecek.

Kanunun tam metni için :
www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html adresini ziyaret ediniz.